Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä
Aboa Global Oy
Merikulmantie 51, 20250 Turku
Y-tunnus: 2982625-2

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Anne Aatola, Aboa Global Oy:n toimitusjohtaja
info@aboaglobal.com
+358 40 7194734

Rekisterin ja henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisteriin kerätään ja käsitellään Aboa Global Oy:n asiakkaiden yhteystietoja
liiketoiminnan hoitamiseksi. Aboa Global Oy ei luovuta henkilötietoja
säännönmukaisesti yrityksen tai sen alihankkijoiden ulkopuolelle. Tiedoista ei
koota tilastoja eikä tietoja käytetä muuhun kuin asiakassuhteiden hoitamiseksi.
Työntekijöiden tietosuojakysymyksissä noudatetaan Suomen lainsäädäntöä.

Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
• Henkilön etu- ja sukunimi
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Yrityksen osoite, postinumero ja paikkakunta
• Taustaorganisaatio
• Titteli / arvonimi
• Yhteistyösuhteen alkamisajankohta
Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Aboa Global Oy:n ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla
käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä,
että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta
kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden
toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään
koskevia tietoja. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista
vastaavalle henkilöille.

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat
tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa
rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.
Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn
tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai
vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.
Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavaan
henkilöön tiedon korjaamiseksi.
Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle.
Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.